KF475-R1/478-R1焊针插座

最新图纸下载·电气性能(Electrical)额定电压(RatedVoltage):400V额定电流(RatedCurrent):12A

  • 型号:多用途弹簧连接器(MCS)
  • 最新图纸下载1:1616137465
  • 最新图纸下载2:

最新图纸下载

     image.png

KF475-R1-7.5-XXP-1X.jpg

·电气性能(Electrical)
额定电压( Rated Voltage):400V
额定电流(Rated Current): 12A

地址:浙江省慈溪市逍林镇北工业区众益路4号       

电话:86-574-63519670

           86-574-63519669

传真:86-574-63518747

邮箱:info@nb-kaifeng.com

科技热线:86-574-63519671


Powered by MetInfo 5.3.16 ©2008-2020  MetInfo Inc.